**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 27 คน   
หัวข้อที่ 1054 - 1066 
จาก 1927 หัวข้อ [ 149 หน้า ]
   78 79 80 81 82 83 84 85 86  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บท เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ ร่วมกับทีมนักวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานเสวนา “แนวทางการจัดทำผังเมืองด้วยมาตรการ เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาให้คุณค่าเมืองเก่าเชียงใหม่ที่ยั่งยืน” ผนึกกำลังหนุนเชียงใหม่ สู่มรดกโลก
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 39] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
โรงพยาบาลลานนา ร่วมงาน วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 และ ทีมเจ้าหน้าที่แผนกฉุกเฉิน เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในช่วงงานประเพณีเดือนยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 45] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่งเดินหน้ายุทธศาสตร์เชิงรุกด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ด้านอาหารและสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุ ด้านล้านนาสร้างสรรค์ มุ่งสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 31] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "Lee Hospital Minimarathorn 2019 ครั้งที่ 2" เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนในการก่อสร้างอาคาร ซ่อมบำรุงเครื่องมือทางการแพทย์โรงพยาบาลลี้
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 49] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
กรมชลประทาน ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและพิจารณาศึกษาวางแผนโครงการตามลำดับขั้นตอนต่อไป
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 49] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561
คณะวิจิตรศิลป์ มช.ร่วมกับ หอศิลป์ ม.ศิลปากร จัดนิทรรศการ ”ศิลปะกรรมสัญจร “ประจำปี 2561
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 51] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561
สนง.สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) เปิดเวที สอจร.สัญจร ระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร โดยใช้กระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 6E ให้เกิดการขับเคลื่อนสู่ถนนปลอดภัย
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 48] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ตำรวจเมืองเชียงใหม่ จับยาบ้า 400 เม็ด สามารถขยายผลจับตัวการสำคัญ ได้ถึง 20,000 เม็ด ผู้ต้องหาสารภาพทำการติดต่อซื้อขายผ่านทางไลน์
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 57] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการใช้งาน Mobile Application ถุงเงินประชารัฐ ของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้าเพิ่มขึ้น
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 40] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ระดมความคิดเห็นผ่านกระบวนการสัมมนา“แม่โจ้โมเดล ทางออกการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดเชียงใหม่”
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 36] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561
สำนักงานจัดหางาน จ.เชียงใหม่ จัดโครงการ ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ในอาชีพที่เหมาะสมกับวัย และประสบการณ์
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 35] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ท่าอากาศยานเชียงใหม่สรุปเที่ยวบินการเปลี่ยนแปลงยกเลิกในช่วงเทศกาลยี่เป็งระหว่าง 21 ถึง 23 พ.ย. นี้พร้อมขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปล่อยโคมลอยโคมควันตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัดและเพิ่มรอบออกตรวจทางวิ่งทางขับเพื่อเก็บซากคมที่อาจลอยเข้ามาตกในเขตการบินลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับอากาศยาน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 37] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน พุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561
พสกนิกรชาวเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีวางพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 37] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่ ออกให้บริการ ตรวจ รักษาสุข ... รับฟังเสียง [ฟัง 407]
    จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 351]
    สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้ากรณี 16 เมษายน “วันพญาวัน” ต่อเนื่ ... รับฟังเสียง [ฟัง 296]
    ขนส่งเชียงใหม่ สรุปการประมูลป้ายเลขสวยหมวด ขว ทะลุเป้าได้ยอดเกือบ 14 ล ... รับฟังเสียง [ฟัง 287]
    12:30 Jum Bo A สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญ ... รับฟังเสียง [ฟัง 277]
    เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกันจับกุมแก๊งปล่อย ... รับฟังเสียง [ฟัง 273]
    จังหวัดลำพูน จัดฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ตามโค ... รับฟังเสียง [ฟัง 271]
    กลุ่มสหสัมพันธ์สืบสานประเพณี 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ประกอบพิธีสักการะพระ ... รับฟังเสียง [ฟัง 262]
    ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี นำเงินช่วยเหลือและแจกันดอกไม้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 259]
    ผอ.สนง. ธ.ก.ส.เชียงใหม่ เผยพร้อมขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 253]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved