**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 5 คน   
หัวข้อที่ 1132 - 1144 
จาก 1187 หัวข้อ [ 92 หน้า ]
   84 85 86 87 88 89 90 91 92  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 8 – 11 ปี เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักธรรมชาติ ปี 3 "เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสร้างสรรค์" เปิดโลกการเรียนรู้และพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ ต้อนรับช่วงปิดเทอม 24 – 25 มีนาคม นี้
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 42] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำหัวหน้าส่วนราชการ แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ปลุกจิตสำนึกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินตามภารกิจด้วยความโปร่งใส สร้างความศรัทธาต่อประชาชน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 22] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
พิธีปิดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561 โดยมุ่งหวังให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันระดมสมอง เพื่อนำไปขยายผลในระดับประเทศชาติต่อไป
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 18] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แนะประชาชนดูแลสุขภาพด้วย 5 มาตรการ “หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง งด” จากสภาวะหมอกควัน และย้ำให้ปฏิบัติตามนโยบาย "51 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน" แม้ค่าฝุ่นละอองยังไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่ควรระมัดระวังในกลุ่มเสี่ยง
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 28] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และ กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ. เชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้า การแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 26] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เผยกรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ตามแบบมาตรฐานที่แพทยสภารับรอง คัดกรองผู้ขับรถ สำหรับโรคต้องห้ามที่เป็นอุปสรรคอันตรายต่อการขับรถ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เริ่ม 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 17] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน อังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน มอบรถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการ " Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคนปีที่ 2 " เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัย
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 21] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน อังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มช. ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ ออกแบบเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก สำหรับใช้ในครัวเรือน ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก สีข้าวได้หลายขนาด เกษตรกรสามารถขายข้าวเปลือกให้แก่ผู้บริโภคได้โดยตรงไม่ต้องผ่านโรงสีข้าวหรือพ่อค้าคนกลาง
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 29] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน อังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงหนองล่อง ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ " โดยให้บริการ ผ่าตัด ทำหมัน สุนัข และแมว ของประชาชนในพื้นที่
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 28] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน อังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดโครงการ สร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" กระตุ้นให้ผู้นำท้องถิ่นสนใจมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงพัฒนาต่อการทำหน้าที่ของ สนช. ให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการสร้างเครือข่ายผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 30] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน อังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
สวนสัตว์เชียงใหม่เหลืออีก 1 เดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการเข้าฟรี ตามโครงการเที่ยวเมืองไทยใครๆ ก็เที่ยวได้ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึง 31 มีนาคม 2561 นี้
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 41] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน อังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เผยเร่งปรับปรุงคุณภาพน้ำรอบคูเมืองเชียงใหม่ ลดระดับน้ำ ขุดลอกตะกอนดิน และล้างคราบเศษผงวัสดุ โรยปูนขาวเพื่อปรับสภาพดิน แล้วจะเปลี่ยนน้ำใหม่ พร้อมติดตั้งระบบกรองด้วยวัสดุกรองธรรมชาติ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาช่วงเทศกาลสงกรานต์
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 23] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน อังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ชลประทานเชียงใหม่ระบายน้ำรอบเวรที่ 4 จำนวน 5 ล้าน ลบ.ม. ลงสู่แม่น้ำปิง สำรวจพบน้ำเริ่มเติมเต็มจากฝาย 5 ฝายและประตูระบายน้ำทั้ง 4 แห่งที่กักเก็กน้ำเป็นขั้นบันได ทำให้แม่น้ำปิงจากทางเหนือไปจนถึงทางใต้ก่อนระบายลงสู่เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 22] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      จัดหางานเชียงใหม่ เชิญชวนนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงที่ว่างจากการเรียน ... รับฟังเสียง [ฟัง 281]
    ขนส่งเชียงใหม่ ตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะประจําทาง โดยทุกคันต้องติดตั้ง ... รับฟังเสียง [ฟัง 134]
    จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 103]
    หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่ ออกให้บริการ ตรวจ รักษาสุข ... รับฟังเสียง [ฟัง 91]
    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การมหาชน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโ ... รับฟังเสียง [ฟัง 91]
    สมาคมแต่งผม-เสริมสวยเชียงใหม่ ยื่นหนังสือคัดค้านการปลดล็อกอาชีพสงวนให้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 89]
    รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ลงพื้นที่เชียงใหม่ เสริมสร้างความ ... รับฟังเสียง [ฟัง 85]
    ตำรวจดอยสะเก็ด ติดตามสืบสวนจับกุมพ่อค้ารับส่งอาหารสัตว์ พร้อมเพื่อนร่ว ... รับฟังเสียง [ฟัง 85]
    ธนาคารออมสิน ส่งเสริมการออมกลุ่มฐานราก ออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสวัสดิ ... รับฟังเสียง [ฟัง 82]
    ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ กล่าวอำลาขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ทำงานร่วมกันตลอดมา โด ... รับฟังเสียง [ฟัง 82]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved