**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 19 คน   
หัวข้อที่ 1132 - 1144 
จาก 1332 หัวข้อ [ 103 หน้า ]
   84 85 86 87 88 89 90 91 92  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน จันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2561
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผย UNRC แจงกรณีบริษัทแห่งหนึ่งอ้างชื่อเป็นสมาชิก UN เพื่อชี้ชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรแบบมีพันธสัญญา และมีเงินทุนให้กู้ยืม ยืนยัน ไม่เป็นความจริง พร้อมแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อจากผู้ไม่หวังดี
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 33] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน จันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2561
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ เข้าสักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นความสิริมงคลก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 38] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เผยการผลิตมะม่วงคุณภาพแปลงใหญ่ส่งผลดีต่อราคา โดยมะม่วงน้ำดอกไม้ที่ตำบลแม่แวน ให้ผลผลิตช้ากว่าซึ่งราคาเกรด A สูงถึง 75 บาทต่อกิโลกรัม มีเกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายที่จุดรับซื้อเฉลี่ยวันละ 40 ตัน ส่งขายญี่ปุ่น จีน รัสเซีย สิงค์โปร์ ฮ่องกง กระจายผลผลิตปีละกว่า 100 ล้านบาท
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 42] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561
รัฐบาลเชิญชวนประชาชน ร่วมวางแผนทางการเงินอย่างมีเป้าหมาย โดยออมเงินกับ กองทุนการออมแห่งชาติ โดยรัฐค้ำประกันผลตอบแทนการลงทุน และสามารถลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 34] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561
เยาวชนจาก 4 จังหวัด เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 24 ด้านการเกษตร โดยเกษตรจังหวัด สนับสนุนปัจจัยแปลงเรียนรู้ตามโครงการเกษตรแบบผสมผสาน ให้สามารถนำไปปรับใช้ ต่อยอด สร้างอาชีพรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 38] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จัดประชุมติดตามการดำเนินงาน ชุดปฏิบัติการข่าว ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ประจำเดือน ก.ค.2561เน้นเฝ้าระวังปัญหายาบ้า ซึ่งปัจจุบันราคาถูกมาก พบว่าราคาเฉลี่ยเม็ดละ 15 บาท
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 48] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดแสดงผลการประกวดถ่ายภาพ “12 ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 36] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงใหม่ สาขาฝาง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมฝายหลวง ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย ซึ่งได้รับความเสียหายจากฝนตกติดต่อกันหลายวันเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา โดยคณะสงฆ์พื้นที่ 3 อำเภอ มอบเงินสบทบช่วยเหลือซ่อมแซม กว่า 140,000 บาท คาดจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน กรกฎาคม นี้
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 40] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาหนองน้ำป่าแง อ. แม่ริม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ตามแนวพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 43] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เผยพร้อมหนุนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงอำเภอพร้าว ผลิตมะม่วงคุณภาพ ปลอดภัย เพิ่มโอกาสการแข่งขันในตลาดโลก ขยายตลาดผลไม้ไทยสู่ประเทศต่างๆ เพิ่มขึ้น
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 31] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561
ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกใช้ธนบัตรแบบใหม่ ชนิดราคา 500 บาท และ 1000 บาท โดยจะออกใช้ธนบัตรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร 28 กรกฎาคม 2561
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 55] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561
กระทรวงการต่างประเทศ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย ตามโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย ปี 2562 เปิดรับผลงานจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม นี้
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 41] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561
คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจการอวกาศ และไซเบอร์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หารือเกี่ยวกับการดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำข้อมูลไปสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และช่วยเหลือประชาชน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 49] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่ ออกให้บริการ ตรวจ รักษาสุข ... รับฟังเสียง [ฟัง 247]
    จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 230]
    สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้ากรณี 16 เมษายน “วันพญาวัน” ต่อเนื่ ... รับฟังเสียง [ฟัง 164]
    12:30 Jum Bo A สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญ ... รับฟังเสียง [ฟัง 163]
    ขนส่งเชียงใหม่ สรุปการประมูลป้ายเลขสวยหมวด ขว ทะลุเป้าได้ยอดเกือบ 14 ล ... รับฟังเสียง [ฟัง 162]
    เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกันจับกุมแก๊งปล่อย ... รับฟังเสียง [ฟัง 148]
    จังหวัดลำพูน จัดฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ตามโค ... รับฟังเสียง [ฟัง 145]
    กลุ่มสหสัมพันธ์สืบสานประเพณี 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ประกอบพิธีสักการะพระ ... รับฟังเสียง [ฟัง 137]
    ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี นำเงินช่วยเหลือและแจกันดอกไม้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 135]
    ผอ.สนง. ธ.ก.ส.เชียงใหม่ เผยพร้อมขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 128]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved