**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 2 คน   
หัวข้อที่ 105 - 117 
จาก 1891 หัวข้อ [ 146 หน้า ]
   5 6 7 8 9 10 11 12 13  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560
กรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวร้องภาครัฐ เร่งแก้ไขปัญหาขายตั๋วตัดราคาผ่านเว็ปไซด์ เนื่องจากกระทบตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เบื้องต้นพบปัญหาหลายด้านก่อนจะลามไปทั่วประเทศ แนะใช้มาตรการทางกฎหมายมาควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่อให้การท่องเที่ยวมีคุณภาพและยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560
ผวจ.ชม. เผยเชียงใหม่มีประชาชนมาสมัครจิตอาสายอดรวมกว่า 70,000 คนแล้ว ตลอดจนความคืบหน้าการจัดเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ภาพรวมเกือบ 60% แล้ว และได้กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลดอกไม้สีเหลืองในบริเวณพิธีถวายดอกไม้จันทน์เป็นพิเศษ โดยต้นปอเทืองเริ่มทยอยออกดอกบ้างแล้ว
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 4] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ สถาบันมาตรฐานวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อให้เป็นหน่วยงานทำหน้าที่ รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน (พลังงานชีวภาพ การจัดการพลังงาน และพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์) และสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560
รองผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งหวังให้หน่วยงานต่างๆ เดินหน้าสืบสาน รักษาต่อยอด นำองค์ความรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาขยายผลให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560
จังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิเศษเฝ้าระวังสาธารณภัยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย แสดงเจตนารมณ์และลงนามความร่วมมือ 9 หน่วยงาน บูรณาการเตรียมความพร้อม การป้องกันและเฝ้าระวังสาธารณภัยพื้นที่เสี่ยงภัย
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 4] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าประดับธงชาติไทย เนื่องในโอกาส 100 ปี ธงชาติไทย 28 กันยายน 2560 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน พุธ ที่ 27 กันยายน 2560
ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม ร้องเรียนให้ตรวจสอบการก่อสร้างสถานบำบัดยาเสพติดชาวต่างชาติ โดยไม่มีใบอนุญาตเปิดสถานพยาบาล โดยที่ดินพื้นดังกล่าวพบอยู่ในเขต ส.ป.ก.โดยบริษัทชาวต่างชาติรายนี้ได้ทำการว่าจ้างบริษัทที่มีคนไทยเป็นนอมินี เพื่อใช้เป็นฐานฟอกเงิน และบำบัดรักษาผู้ป่วยชาวต่างชาติที่มีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติด โดยจะเข้าทำการรักษาตัวจะมาในรูปแบบของนักท่องเที่ยว
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน พุธ ที่ 27 กันยายน 2560
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดเวทีประชุมประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 3 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ทบทวนร่างรายงานผลการวิเคราะห์แนวทางมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 จังหวัดลำปาง
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน พุธ ที่ 27 กันยายน 2560
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจง ค่าจ้างขั้นต่ำกำหนดตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับแรงงานแรกเข้าทำงาน ย้ำอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและรอบด้าน ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงิน วันละ 308 บาท ส่วนผู้ที่มีทักษะฝีมือแรงงานที่ได้มาตรฐาน ได้กำหนดระดับค่าจ้างอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับทักษะฝีมือและความรู้ความสามารถ ปัจจุบันได้ประกาศแล้ว 67 สาขาอาชีพ สูงสุดถึงวันละ 800 บาท
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน พุธ ที่ 27 กันยายน 2560
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผย มช.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและ 4 มหาวิทยาลัย พัฒนากำลังคนสายวิชาชีพรังสีเทคนิค ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบสาธารณสุข ในด้านการวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องมือด้านรังสีวิทยา โดยยังขาดแคลนบุคลากร คาดสามารถผลิตบุคลากรสาขานักรังสีเทคนิคเข้ามาเติมเต็มในระบบสุขภาพ ปีละ 50 คน เพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยมาตรฐานวิชาการและบริการในระดับสากล
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน พุธ ที่ 27 กันยายน 2560
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน เชิญชวนประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว "การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560 : Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 200,000 บาท
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน พุธ ที่ 27 กันยายน 2560
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน "โรงเรียนปลอดขยะสัญจร" ระดับภูมิภาค สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่การปฏิบัติการ "ประเทศไทย ไร้ขยะ" โดยใช้หลักการของ 3 Rs โดยมี คณะผู้บริหาร นักวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษาจาก 27 เขตในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนกว่า 500 คน เข้าร่วม
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน พุธ ที่ 27 กันยายน 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จัดอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาข้าราชการครูในสังกัดให้มีความรู้ความสามารถ สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของประเทศให้มีมาตรฐานสากล มีสรรถนะในการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งสรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      ตำรวจใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมงในการสอบปากคำสามีพยาบาลวัย 50 ปีที่ตกเป็นผู้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 127]
    เชียงใหม่เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “เชียงใหม่ฮาลาล ทัวร์ริซึ่ม โดยรวบรวมฐานข ... รับฟังเสียง [ฟัง 106]
    ตำรวจภาคห้าจับหนุ่มใหญ่ใช้รถยนต์หรูตะเวนลักทรัพย์ตามบ้านเรือนทั่วเชียง ... รับฟังเสียง [ฟัง 106]
    งานถนนคนเดินเชียงใหม่คึกคักนักท่องเที่ยวเดินเดินจับจ่ายซื้อสินค้าที่ระ ... รับฟังเสียง [ฟัง 105]
    ผลความคืบหน้าการดำเนินการในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 104]
    ชาวบ้านจิตอาสาทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่สมัครเข้าอบรมเป็นหมอดินอ ... รับฟังเสียง [ฟัง 104]
    เชียงใหม่สภาพอากาศหนาวเหน็บ ยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิลดลง 3 องศาเซลเซียส ... รับฟังเสียง [ฟัง 102]
    ผวจ.ชม. ตรวจเยี่ยมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่โดยปศุสัตว์จังหวัด ออกหน่วยฉ ... รับฟังเสียง [ฟัง 101]
    เร่งทดสอบเติมสารเร่งการตกตะกอนลงคูเมือง หวังคืนน้ำใสให้กับคูเมืองก่อนเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 100]
    พบศพหญิงสาวถูกฆ่าเผานั่งยางเสียชีวิตในสวนมะม่วง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเช ... รับฟังเสียง [ฟัง 98]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved