**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 16 คน   
หัวข้อที่ 105 - 117 
จาก 1757 หัวข้อ [ 136 หน้า ]
   5 6 7 8 9 10 11 12 13  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน อังคาร ที่ 7 มีนาคม 2560
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ -ปุยสนธิกำลังชุดเฉพาะกิจเข้าตรวจสอบพื้นที่กลุ่มบุคคลบุกรุกอุทยานในเขตอำเภอหางดงและอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน อังคาร ที่ 7 มีนาคม 2560
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งที่ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน อังคาร ที่ 7 มีนาคม 2560
รัฐมนตรีช่วยเกษตรมั่นใจไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางผลิตเมล็ดพันธุ์ในภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล
รายงานข่าวโดย: อภิชัย มัทวพันธุ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน อังคาร ที่ 7 มีนาคม 2560
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำรถบรรทุกน้ำและอุปกรณ์ฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ลดปริมาณฝุ่นละอองและหมอกควัน หวังกระตุ้นจิตสำนึกประชาชนให้มีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหา ขณะที่คุณภาพอากาศในตัวเมืองเชียงใหม่ แม้ยังมีหมอกควันปกคลุมแต่ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน อังคาร ที่ 7 มีนาคม 2560
รอง ผวจ.ชม.ประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2560 เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาการดำเนินงานในช่วงปกติและเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับชุมชน 1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย 210 สาย ดูแลนักท่องเที่ยว 5 ดอยสำคัญ พร้อมเข้มงวดจุดตรวจบูรณาการ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 5] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน อังคาร ที่ 7 มีนาคม 2560
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษและร่วมรับฟังความคิดเห็นแนวทางโรงเรียนคุณธรรมจากบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและอุดมการณ์คุณธรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ตั้งเป้า 30,000 แห่งทั่วประเทศ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน จันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560
ขับเคลื่อนเดินหน้าประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้การสานพลังประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการมุ่งเน้น ทำงานแบบบูรณาการให้เกิดการเชื่อมโยงจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และ ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน จันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมงาน Thailand Seed Hup ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ เผยเร่งผลักดันให้ไทยพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำในกลุ่ม CLMV และเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ในระดับสากล เพื่อรักษาและเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารเกิดความยั่งยืนในภาคการเกษตรของไทย โดยในปี 2558 ไทยส่งออกเมล็ดพันธุ์เป็นอันดับ 1 ของอาเซียนและอันดับที่ 15 ของโลก
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน จันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560
“ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ “ แนะประชาชนอย่าด่วนตัดสินใจซื้อคอร์สความงาม จากสถานพยาบาลที่ให้บริการเสริมความงาม ขอให้ตรวจสอบสถานพยาบาลและแพทย์ที่ให้บริการก่อนทุกครั้ง ว่าได้ขึ้นทะเบียน มาตรฐานตามกฎหมายกำหนดหรือไม่ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ตนเอง ไม่ตกเป็นเหยื่อของหมอเถื่อน หรือสถานพยาบาลเถื่อน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน จันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือเผยพร้อมปฎิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควัน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน จันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่ประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรมเก้าประการ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน จันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม "เตวแอ่วเวียง" ชุมชนควรค่าม้าสามัคคีพัฒนา นำร่องจุดประกายการเรียนรู้วิถีชุมชนดั้งเดิม อนุรักษ์ และส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงอัตลักษณ์ ร่วมสนับสนุนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน จันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทยนต์ผลดีลงนามในสัญญา ... รับฟังเสียง [ฟัง 269]
    สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตรจัดโครงการมาตรฐานสิน ... รับฟังเสียง [ฟัง 261]
    ตำรวจภาค 5 จับหญิงชาวเชียงใหม่คาบ้านพักในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผ ... รับฟังเสียง [ฟัง 253]
    พระภิษุสามเณรวัดพันเตาติดธงฟ้าและตราสัญลักษณ์เกือบ 3,000 ผืน เพื่อเป็น ... รับฟังเสียง [ฟัง 247]
    ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ขีดเส้นให้ ผู้ต้องหาผิดมาตรา 116 ให้มารายง ... รับฟังเสียง [ฟัง 112]
    ตำรวจเชียงใหม่จับด็อกเตอร์สาวนักวิชาการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โกงจ่ายไ ... รับฟังเสียง [ฟัง 111]
    เจ้าหน้าที่ อสม.และสาธารณสุขอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ ปูพรมออกสำรวจ ... รับฟังเสียง [ฟัง 111]
    รองผู้อำนวยการสถานการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยเร่งให้ความรู้บุคลาก ... รับฟังเสียง [ฟัง 105]
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาว ... รับฟังเสียง [ฟัง 105]
    คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปขโมยต้นลำไยในร้านจำหน่ายต้นกล้าไม้ผลและไม้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 104]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved