**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 19 คน   
หัวข้อที่ 1262 - 1274 
จาก 1332 หัวข้อ [ 103 หน้า ]
   94 95 96 97 98 99 100 101 102  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เผยเร่งเดินหน้าอบรมเกษตรกรกว่า 50,000 ราย ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยพร้อมกัน 25 อำเภอ หวังเพิ่มช่องทาง สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้น โดยเริ่มดำเนินการอบรมแล้ว 7 ชุมชน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 34] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และ องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยทหารหน่วยพัฒนาส่วนหน้า นำเครื่องจักรและกำลังพลเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือได้ทันที หากมีการร้องขอ โดยให้ทั้ง 25 อำเภอ นำบทเรียนจากการฝึกซ้อมแผน การสั่งการตามบทบาทและหน้าที่เข้ามาใช้ ประเมินและแก้ไขปัญหาในพื้นที่
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 38] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน พุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ผู้ปกครองปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน ไม่สนับสนุนส่งเสริมให้มีการพนันเกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชน ปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงพิษภัยของการพนัน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 44] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน พุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561
จังหวัดลำพูนแจ้งเตือนประชาชน 4 อำเภอพื้นที่เสี่ยงภัย ลุ่มน้ำแม่ทา-แม่น้ำลี้ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ในช่วงพายุฝนนี้
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 38] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน พุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เผยเร่งเดินหน้าอบรมเกษตรกรกว่า 50,000 ราย ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยพร้อมกัน 25 อำเภอ หวังเพิ่มช่องทาง สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้น โดยเริ่มดำเนินการอบรมแล้ว 7 ชุมชน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 39] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน พุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561
จังหวัดเชียงใหม่ ฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ต้นไม้ล้มในพื้นที่ป่าดอยสุเทพ เกิดเหตุเสาไฟฟ้าล้ม 3 ต้น ทำให้ไฟฟ้าดับและการสัญจรบนดอยสุเทพติดขัด และเจ้าหน้าที่ยังต้องระวังการเข้าพื้นที่ป่า เพื่อสำรวจความเสียหาย
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 33] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน พุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561
จังหวัดลำพูน ติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ อำเภอป่าซาง และอำเภอแม่ทา เน้นย้ำให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาจ้าง ส่วนโครงการใด ที่อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา และให้ดำเนินการกำหนดราคากลางถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อ - จัดจ้างของภาครัฐ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 36] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน พุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561
กรมการปกครองสั่งอำเภอแม่อาย ให้สัญชาติไทยแก่ “พระราชรัชมุนี” เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่แล้ว หลังเกิดเรื่องร้องเรียนสวมบัตรประชาชน เมื่อ 9 เดือนก่อน โดยได้ยื่นขอความเป็นธรรมตรวจ DNA กับมารดา และครอบครัว ซึ่งมารดามีสัญชาติไทยแล้ว ตามหลักสายโลหิตจึงต้องให้สัญชาติไทยแก่พระราชรัชมุนี อาจารย์สอนกฎหมายธรรมศาสตร์แนะชาวแม่อายควรมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เรื่องการขอสัญชาติไทยที่มีปัญหามายาวนาน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 46] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน พุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานร่วมประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ประจำปี 2561 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ลุ้นรับเงินรางวัลรวมกว่า 160,000 บาท กระตุ้นคนไทยสนใจดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมถ่ายภาพ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 38] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน พุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดึงทุกภาคส่วนร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อกำหนดมาตรการจัดทำแผน และเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาหมอกควันและไฟป่า พร้อมให้ประชาชนในพื้นที่เชียงใหม่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 43] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน อังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เผยสถานการณ์ลิ้นจี่ของจังหวัดปี 2561 มีแนวโน้มการผลิตลดลง ร้อยละ 10 เกษตรกรบางส่วนหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน นักวิชาการหนุนทำเกษตรแปลงใหญ่ และการรวมกลุ่มของเกษตรกร พัฒนาผลผลิตลิ้นจี่ให้มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด และเพิ่มมูลค่าของผลผลิตได้ในอนาคต
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 47] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน อังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกันจับกุมแก๊งปล่อยเงินกู้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 60 หลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 148] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน อังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561
ททท.เชียงใหม่ และเครือข่าย เขียว สวย หอม จัดโครงการ Green at Heart : เที่ยวเมืองเชียงใหม่ ยิ่งเที่ยวยิ่งเขียว ตอน แอ่วเวียงเจียงใหม่ ม่วนใจ๋ขนาด เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนเมือง วัฒนธรรมท้องถิ่นฟรี ผ่านโปรแกรมการท่องเที่ยว วันละ 2 รอบ 2 เส้นทาง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2561
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 53] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่ ออกให้บริการ ตรวจ รักษาสุข ... รับฟังเสียง [ฟัง 247]
    จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 230]
    สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้ากรณี 16 เมษายน “วันพญาวัน” ต่อเนื่ ... รับฟังเสียง [ฟัง 164]
    12:30 Jum Bo A สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญ ... รับฟังเสียง [ฟัง 163]
    ขนส่งเชียงใหม่ สรุปการประมูลป้ายเลขสวยหมวด ขว ทะลุเป้าได้ยอดเกือบ 14 ล ... รับฟังเสียง [ฟัง 162]
    เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกันจับกุมแก๊งปล่อย ... รับฟังเสียง [ฟัง 148]
    จังหวัดลำพูน จัดฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ตามโค ... รับฟังเสียง [ฟัง 145]
    กลุ่มสหสัมพันธ์สืบสานประเพณี 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ประกอบพิธีสักการะพระ ... รับฟังเสียง [ฟัง 137]
    ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี นำเงินช่วยเหลือและแจกันดอกไม้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 135]
    ผอ.สนง. ธ.ก.ส.เชียงใหม่ เผยพร้อมขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 127]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved