**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ทดสอบข่าว


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 39 คน   
     
ผลความคืบหน้าการดำเนินการในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนมกราคม 2560 ปรากฏว่ามีการรายงานข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยเมื่อปี 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น รวม 605,351.16 ตัน/ปี หรือ 1,658.87 ตัน/ต่อวัน และในส่วนของปัญหาการขับเคลื่อนโครงการ พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้รวบรวมขยะอันตรายไว้แล้วแต่ยังไม่มีจุดกำจัด    
     
 


รับฟังเสียง รับฟังเสียง
ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
[ชม 158/ตอบ 0]
รายงานข่าวโดย : ธาริณีย์ ธีฆะพร
ที่มา : ทีมข่าววิทยุ อสมท จ.เชียงใหม่

 ส่งเมล์ให้เพื่อน  พิมพ์  เก็บไว้ใน Favorites

 
   

ความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวนี้


Error