**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ทดสอบข่าว


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 2 คน   
     
จัดหางานเชียงใหม่ เผยพร้อมให้บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีงานทำตามนโยบายของรัฐบาล นำไปสู่การมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุ และให้บริการลงทะเบียนหางานทางเว็บไซต์ www.doe.go.th โดยสถานประกอบการสามารถประกาศตำแหน่งงานได้ ซึ่งขณะนี้ มีผู้สูงอายุได้รับการบรรจุงานแล้ว 60 คน    
     
 


รับฟังเสียง รับฟังเสียง
ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2560
[ชม 59/ตอบ 0]
รายงานข่าวโดย : ธาริณีย์ ธีฆะพร
ที่มา : ทีมข่าววิทยุ อสมท. จังหวัดเชียงใหม่

 ส่งเมล์ให้เพื่อน  พิมพ์  เก็บไว้ใน Favorites

 
   

ความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวนี้


Error